برچسب محصول - سرویس چینی

 • چینی اصفهان قالب سناتور طرح گلزار طلا ۱۲ نفره

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  مشخصات کلی
  بشقاب برنج خوری بشقاب برنج خوری ۱۲ عدد تخت ۲۷ – وزن ۶۵۰ گرم – سایز: ۲۵×۲۵×۲ سانتی‌متر
  بشقاب میوه خوری بشقاب میوه خوری ۱۲ عدد تخت ۲۱ – وزن ۳۴۵ گرم – سایز: ۱۹×۱۹×۲ سانتی‌متر
  بشقاب خورشت خوری بشقاب خورشت خوری ۱۲ عدد ۲۱ – وزن ۳۵۰ گرم – سایز: ۲۵×۲۵×۳ سانتی‌متر
  کاسه کاسه ماست ۱۲ عدد – وزن ۱۶۰ گرم – سایز: ۱۲×۱۲×۴ سانتی‌متر
  فنجان / نعلبکی فنجان چای ۶ عدد – وزن ۲۲۰ گرم – سایز: ۷×۸ سانتی‌متر – نعلبکی ۶ عدد – وزن ۱۹۵ گرم – سایز: ۱۴٫۵×۱۴٫۵×۲ سانتی‌متر
  نمکدان نمکدان ۶ عدد – وزن ۵۵ گرم – سایز: ۳٫۵×۳٫۵×۵٫۳ سانتی‌متر
  کاسه آبگوشت کاسه آبگوشت ۶ عدد
  دیس گود دیس کباب ۱ عدد ۱۲ – وزن ۶۵۰ گرم – سایز: ۲۰×۳۰×۳٫۵ سانتی‌متر
  دیس برنج دیس برنج ۲ عدد ۱۴ – وزن ۱۰۰۰ گرم – سایز: ۲۵×۳۶×۲٫۵ سانتی‌متر
  کاسه سالاد کاسه سالاد ۱ عدد – وزن ۷۰۰ گرم – سایز: ۲۰×۲۰×۷ سانتی‌متر
  آبلیمو خوری آبلیمو خوری ۱ عدد – وزن ۹۵ گرم – سایز: ۵×۹×۷ سانتی‌متر
  شکرریز / سس ریز شکرریز – سس ریز ۱ عدد – وزن ۱۹۰ گرم – سایز: ۶×۱۱×۱۰ سانتی‌متر
  قندان قندان با درب ۱ عدد – وزن ۳۵۰ گرم – سایز: ۸٫۵×۸٫۵×۱۰ سانتی‌متر
  قوری قوری با درب ۱ عدد – وزن ۸۲۰ گرم – سایز: ۱۰×۲۲×۲۰ سانتی‌متر
  سوپ خوری سوپ خوری با درب ۱ عدد – وزن ۲۰۰۰ گرم – سایز: ۳۰×۲۴×۲۱ سانتی‌متر
  سایر توضیحات یک عدد گلدان
  2,570,000تومان
 • چینی پردیس ۱۲ نفره طرح هیرام طلایی

  0 out of 5
  2,440,000تومان
 • چینی پردیس ۶ نفره طرح هیرام طلایی

  0 out of 5
  930,000تومان
 • چینی پردیس جدید۱۰۴پارچه طرح ۱۰۰۵همراه با کاسه آبگوشت

  0 out of 5
  2,310,000تومان
 • چینی پردیس سرویس ۳۰ پارچه طرح شیلا طلایی

  0 out of 5
  930,000تومان
 • چینی پردیس سرویس ۳۰ پارچه طرح شیلا فیروزه

  0 out of 5
  930,000تومان
 • چینی پردیس سرویس ۳۰پارچه طرح آوا

  0 out of 5
  765,000تومان
 • چینی توس طرح آرتونیا طلا+سیلور ۸۵ پارچه

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  مشخصات کلی
  بشقاب برنج خوری بشقاب برنج خوری ۱۲ عدد تخت ۲۷ – وزن ۶۵۰ گرم – سایز: ۲۵×۲۵×۲ سانتی‌متر
  بشقاب میوه خوری بشقاب میوه خوری ۱۲ عدد تخت ۲۱ – وزن ۳۴۵ گرم – سایز: ۱۹×۱۹×۲ سانتی‌متر
  بشقاب خورشت خوری بشقاب خورشت خوری ۱۲ عدد ۲۱ – وزن ۳۵۰ گرم – سایز: ۲۵×۲۵×۳ سانتی‌متر
  کاسه کاسه ماست ۱۲ عدد – وزن ۱۶۰ گرم – سایز: ۱۲×۱۲×۴ سانتی‌متر
  فنجان / نعلبکی فنجان چای ۶ عدد – وزن ۲۲۰ گرم – سایز: ۷×۸ سانتی‌متر – نعلبکی ۶ عدد – وزن ۱۹۵ گرم – سایز: ۱۴٫۵×۱۴٫۵×۲ سانتی‌متر
  نمکدان نمکدان ۶ عدد – وزن ۵۵ گرم – سایز: ۳٫۵×۳٫۵×۵٫۳ سانتی‌متر
  کاسه آبگوشت کاسه آبگوشت ۶ عدد
  دیس گود دیس کباب ۱ عدد ۱۲ – وزن ۶۵۰ گرم – سایز: ۲۰×۳۰×۳٫۵ سانتی‌متر
  دیس برنج دیس برنج ۲ عدد ۱۴ – وزن ۱۰۰۰ گرم – سایز: ۲۵×۳۶×۲٫۵ سانتی‌متر
  کاسه سالاد کاسه سالاد ۱ عدد – وزن ۷۰۰ گرم – سایز: ۲۰×۲۰×۷ سانتی‌متر
  آبلیمو خوری آبلیمو خوری ۱ عدد – وزن ۹۵ گرم – سایز: ۵×۹×۷ سانتی‌متر
  شکرریز / سس ریز شکرریز – سس ریز ۱ عدد – وزن ۱۹۰ گرم – سایز: ۶×۱۱×۱۰ سانتی‌متر
  قندان قندان با درب ۱ عدد – وزن ۳۵۰ گرم – سایز: ۸٫۵×۸٫۵×۱۰ سانتی‌متر
  قوری قوری با درب ۱ عدد – وزن ۸۲۰ گرم – سایز: ۱۰×۲۲×۲۰ سانتی‌متر
  سوپ خوری سوپ خوری با درب ۱ عدد – وزن ۲۰۰۰ گرم – سایز: ۳۰×۲۴×۲۱ سانتی‌متر
  سایر توضیحات یک عدد گلدان
  3,750,000تومان
 • چینی توس طرح راستینا طلا+فیروزه ای ۸۵ پارچه

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  مشخصات کلی
  بشقاب برنج خوری بشقاب برنج خوری ۱۲ عدد تخت ۲۷ – وزن ۶۵۰ گرم – سایز: ۲۵×۲۵×۲ سانتی‌متر
  بشقاب میوه خوری بشقاب میوه خوری ۱۲ عدد تخت ۲۱ – وزن ۳۴۵ گرم – سایز: ۱۹×۱۹×۲ سانتی‌متر
  بشقاب خورشت خوری بشقاب خورشت خوری ۱۲ عدد ۲۱ – وزن ۳۵۰ گرم – سایز: ۲۵×۲۵×۳ سانتی‌متر
  کاسه کاسه ماست ۱۲ عدد – وزن ۱۶۰ گرم – سایز: ۱۲×۱۲×۴ سانتی‌متر
  فنجان / نعلبکی فنجان چای ۶ عدد – وزن ۲۲۰ گرم – سایز: ۷×۸ سانتی‌متر – نعلبکی ۶ عدد – وزن ۱۹۵ گرم – سایز: ۱۴٫۵×۱۴٫۵×۲ سانتی‌متر
  نمکدان نمکدان ۶ عدد – وزن ۵۵ گرم – سایز: ۳٫۵×۳٫۵×۵٫۳ سانتی‌متر
  کاسه آبگوشت کاسه آبگوشت ۶ عدد
  دیس گود دیس کباب ۱ عدد ۱۲ – وزن ۶۵۰ گرم – سایز: ۲۰×۳۰×۳٫۵ سانتی‌متر
  دیس برنج دیس برنج ۲ عدد ۱۴ – وزن ۱۰۰۰ گرم – سایز: ۲۵×۳۶×۲٫۵ سانتی‌متر
  کاسه سالاد کاسه سالاد ۱ عدد – وزن ۷۰۰ گرم – سایز: ۲۰×۲۰×۷ سانتی‌متر
  آبلیمو خوری آبلیمو خوری ۱ عدد – وزن ۹۵ گرم – سایز: ۵×۹×۷ سانتی‌متر
  شکرریز / سس ریز شکرریز – سس ریز ۱ عدد – وزن ۱۹۰ گرم – سایز: ۶×۱۱×۱۰ سانتی‌متر
  قندان قندان با درب ۱ عدد – وزن ۳۵۰ گرم – سایز: ۸٫۵×۸٫۵×۱۰ سانتی‌متر
  قوری قوری با درب ۱ عدد – وزن ۸۲۰ گرم – سایز: ۱۰×۲۲×۲۰ سانتی‌متر
  سوپ خوری سوپ خوری با درب ۱ عدد – وزن ۲۰۰۰ گرم – سایز: ۳۰×۲۴×۲۱ سانتی‌متر
  سایر توضیحات یک عدد گلدان
  3,840,000تومان
 • چینی توس طرح راستینا طلا+کرمی ۸۵ پارچه

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  مشخصات کلی
  بشقاب برنج خوری بشقاب برنج خوری ۱۲ عدد تخت ۲۷ – وزن ۶۵۰ گرم – سایز: ۲۵×۲۵×۲ سانتی‌متر
  بشقاب میوه خوری بشقاب میوه خوری ۱۲ عدد تخت ۲۱ – وزن ۳۴۵ گرم – سایز: ۱۹×۱۹×۲ سانتی‌متر
  بشقاب خورشت خوری بشقاب خورشت خوری ۱۲ عدد ۲۱ – وزن ۳۵۰ گرم – سایز: ۲۵×۲۵×۳ سانتی‌متر
  کاسه کاسه ماست ۱۲ عدد – وزن ۱۶۰ گرم – سایز: ۱۲×۱۲×۴ سانتی‌متر
  فنجان / نعلبکی فنجان چای ۶ عدد – وزن ۲۲۰ گرم – سایز: ۷×۸ سانتی‌متر – نعلبکی ۶ عدد – وزن ۱۹۵ گرم – سایز: ۱۴٫۵×۱۴٫۵×۲ سانتی‌متر
  نمکدان نمکدان ۶ عدد – وزن ۵۵ گرم – سایز: ۳٫۵×۳٫۵×۵٫۳ سانتی‌متر
  کاسه آبگوشت کاسه آبگوشت ۶ عدد
  دیس گود دیس کباب ۱ عدد ۱۲ – وزن ۶۵۰ گرم – سایز: ۲۰×۳۰×۳٫۵ سانتی‌متر
  دیس برنج دیس برنج ۲ عدد ۱۴ – وزن ۱۰۰۰ گرم – سایز: ۲۵×۳۶×۲٫۵ سانتی‌متر
  کاسه سالاد کاسه سالاد ۱ عدد – وزن ۷۰۰ گرم – سایز: ۲۰×۲۰×۷ سانتی‌متر
  آبلیمو خوری آبلیمو خوری ۱ عدد – وزن ۹۵ گرم – سایز: ۵×۹×۷ سانتی‌متر
  شکرریز / سس ریز شکرریز – سس ریز ۱ عدد – وزن ۱۹۰ گرم – سایز: ۶×۱۱×۱۰ سانتی‌متر
  قندان قندان با درب ۱ عدد – وزن ۳۵۰ گرم – سایز: ۸٫۵×۸٫۵×۱۰ سانتی‌متر
  قوری قوری با درب ۱ عدد – وزن ۸۲۰ گرم – سایز: ۱۰×۲۲×۲۰ سانتی‌متر
  سوپ خوری سوپ خوری با درب ۱ عدد – وزن ۲۰۰۰ گرم – سایز: ۳۰×۲۴×۲۱ سانتی‌متر
  سایر توضیحات یک عدد گلدان
  3,840,000تومان
 • چینی توس طرح سانتاماریو طلا+فیروزه ای ۸۵ پارچه

  0 out of 5
  3,800,000تومان
 • چینی توس طرح لیورا پلاتین+صورتی ۸۵ پارچه

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  مشخصات کلی
  بشقاب برنج خوری بشقاب برنج خوری ۱۲ عدد تخت ۲۷ – وزن ۶۵۰ گرم – سایز: ۲۵×۲۵×۲ سانتی‌متر
  بشقاب میوه خوری بشقاب میوه خوری ۱۲ عدد تخت ۲۱ – وزن ۳۴۵ گرم – سایز: ۱۹×۱۹×۲ سانتی‌متر
  بشقاب خورشت خوری بشقاب خورشت خوری ۱۲ عدد ۲۱ – وزن ۳۵۰ گرم – سایز: ۲۵×۲۵×۳ سانتی‌متر
  کاسه کاسه ماست ۱۲ عدد – وزن ۱۶۰ گرم – سایز: ۱۲×۱۲×۴ سانتی‌متر
  فنجان / نعلبکی فنجان چای ۶ عدد – وزن ۲۲۰ گرم – سایز: ۷×۸ سانتی‌متر – نعلبکی ۶ عدد – وزن ۱۹۵ گرم – سایز: ۱۴٫۵×۱۴٫۵×۲ سانتی‌متر
  نمکدان نمکدان ۶ عدد – وزن ۵۵ گرم – سایز: ۳٫۵×۳٫۵×۵٫۳ سانتی‌متر
  کاسه آبگوشت کاسه آبگوشت ۶ عدد
  دیس گود دیس کباب ۱ عدد ۱۲ – وزن ۶۵۰ گرم – سایز: ۲۰×۳۰×۳٫۵ سانتی‌متر
  دیس برنج دیس برنج ۲ عدد ۱۴ – وزن ۱۰۰۰ گرم – سایز: ۲۵×۳۶×۲٫۵ سانتی‌متر
  کاسه سالاد کاسه سالاد ۱ عدد – وزن ۷۰۰ گرم – سایز: ۲۰×۲۰×۷ سانتی‌متر
  آبلیمو خوری آبلیمو خوری ۱ عدد – وزن ۹۵ گرم – سایز: ۵×۹×۷ سانتی‌متر
  شکرریز / سس ریز شکرریز – سس ریز ۱ عدد – وزن ۱۹۰ گرم – سایز: ۶×۱۱×۱۰ سانتی‌متر
  قندان قندان با درب ۱ عدد – وزن ۳۵۰ گرم – سایز: ۸٫۵×۸٫۵×۱۰ سانتی‌متر
  قوری قوری با درب ۱ عدد – وزن ۸۲۰ گرم – سایز: ۱۰×۲۲×۲۰ سانتی‌متر
  سوپ خوری سوپ خوری با درب ۱ عدد – وزن ۲۰۰۰ گرم – سایز: ۳۰×۲۴×۲۱ سانتی‌متر
  سایر توضیحات یک عدد گلدان
  4,260,000تومان