برچسب محصول - سری وینچی الیسه

 • سرویس چینی آلبا پلاتینی ۱۲ نفره درجه عالی

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۷ پارچه وینچی الیسه:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۵۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  پیاله ۲۶ بیضی: یک عدد با قطر ۲۶ سانتیمتر
  پیاله ۲۰ بیضی: شش عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر ۲۷ سانتیمتر
  سالاد خوری کوچک بیضی: دوازده عدد با قطر ۱۷ سانتیمتر
  دیس: سه عدد با قطر (۳۶ × ۲) + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتیمتر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۵ سانتیمتر
  بشقاب گود بیضی: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتیمتر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۶۳۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۹ سانتیمتر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۶ سانتیمتر
  قندان با در : یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۱۷۵سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۴۰ سی سی

  1,850,000تومان
 • سرویس چینی آلبا پلاتینی ۱۲ نفره درجه یک

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۷ پارچه وینچی الیسه:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۵۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  پیاله ۲۶ بیضی: یک عدد با قطر ۲۶ سانتیمتر
  پیاله ۲۰ بیضی: شش عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر ۲۷ سانتیمتر
  سالاد خوری کوچک بیضی: دوازده عدد با قطر ۱۷ سانتیمتر
  دیس: سه عدد با قطر (۳۶ × ۲) + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتیمتر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۵ سانتیمتر
  بشقاب گود بیضی: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتیمتر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۶۳۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۹ سانتیمتر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۶ سانتیمتر
  قندان با در : یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۱۷۵سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۴۰ سی سی

  1,670,000تومان
 • سرویس چینی سفید ۱۲ نفره

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۷ پارچه وینچی الیسه:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۵۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  پیاله ۲۶ بیضی: یک عدد با قطر ۲۶ سانتیمتر
  پیاله ۲۰ بیضی: شش عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر ۲۷ سانتیمتر
  سالاد خوری کوچک بیضی: دوازده عدد با قطر ۱۷ سانتیمتر
  دیس: سه عدد با قطر (۳۶ × ۲) + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتیمتر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۵ سانتیمتر
  بشقاب گود بیضی: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتیمتر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۶۳۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۹ سانتیمتر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۶ سانتیمتر
  قندان با در : یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۱۷۵سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۴۰ سی سی

  1,350,000تومان
 • سرویس چینی سمن ۱۲ نفره درجه یک

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۷ پارچه وینچی الیسه:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۵۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  پیاله ۲۶ بیضی: یک عدد با قطر ۲۶ سانتیمتر
  پیاله ۲۰ بیضی: شش عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر ۲۷ سانتیمتر
  سالاد خوری کوچک بیضی: دوازده عدد با قطر ۱۷ سانتیمتر
  دیس: سه عدد با قطر (۳۶ × ۲) + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتیمتر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۵ سانتیمتر
  بشقاب گود بیضی: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتیمتر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۶۳۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۹ سانتیمتر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۶ سانتیمتر
  قندان با در : یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۱۷۵سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۴۰ سی سی

  1,850,000تومان
 • سرویس چینی ۶ نفره مهرگان

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۳۰ پارچه وینچی :
  پیاله ۲۶ بیضییک عدد با قطر ۲۶ سانتی‌متر
  سالاد خوری کوچک بیضی: شش عدد با قطر ۱۷ سانتی‌متر
  دیس: دو عدد با قطر (۳۶ × ۱)  + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتی‌متر
  بشقاب غذا خوری: شش عدد با قطر ۲۵ سانتی‌متر
  بشقاب میوه خوری: شش عدد با قطر ۲۰ سانتی‌متر
  نمک پاش: سه عدد با گنجایش ۴۰ سی سی
  1,220,000تومان
 • سرویس چینی بهاران ۱۲ نفره درجه عالی

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۷ پارچه وینچی الیسه:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۵۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  پیاله ۲۶ بیضی: یک عدد با قطر ۲۶ سانتیمتر
  پیاله ۲۰ بیضی: شش عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر ۲۷ سانتیمتر
  سالاد خوری کوچک بیضی: دوازده عدد با قطر ۱۷ سانتیمتر
  دیس: سه عدد با قطر (۳۶ × ۲) + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتیمتر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۵ سانتیمتر
  بشقاب گود بیضی: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتیمتر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۶۳۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۹ سانتیمتر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۶ سانتیمتر
  قندان با در : یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۱۷۵سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۴۰ سی سی

  1,850,000تومان
 • سرویس چینی بهاران ۱۲ نفره درجه یک

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۷ پارچه وینچی الیسه:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۵۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  پیاله ۲۶ بیضی: یک عدد با قطر ۲۶ سانتیمتر
  پیاله ۲۰ بیضی: شش عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر ۲۷ سانتیمتر
  سالاد خوری کوچک بیضی: دوازده عدد با قطر ۱۷ سانتیمتر
  دیس: سه عدد با قطر (۳۶ × ۲) + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتیمتر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۵ سانتیمتر
  بشقاب گود بیضی: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتیمتر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۶۳۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۹ سانتیمتر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۶ سانتیمتر
  قندان با در : یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۱۷۵سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۴۰ سی سی

  1,670,000تومان
 • سرویس چینی حریر ۱۲ نفره درجه عالی

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۷ پارچه وینچی الیسه:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۵۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  پیاله ۲۶ بیضی: یک عدد با قطر ۲۶ سانتیمتر
  پیاله ۲۰ بیضی: شش عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر ۲۷ سانتیمتر
  سالاد خوری کوچک بیضی: دوازده عدد با قطر ۱۷ سانتیمتر
  دیس: سه عدد با قطر (۳۶ × ۲) + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتیمتر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۵ سانتیمتر
  بشقاب گود بیضی: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتیمتر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۶۳۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۹ سانتیمتر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۶ سانتیمتر
  قندان با در : یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۱۷۵سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۴۰ سی سی

  1,850,000تومان
 • سرویس چینی حریر ۱۲ نفره درجه یک

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۷ پارچه وینچی الیسه:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۵۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  پیاله ۲۶ بیضی: یک عدد با قطر ۲۶ سانتیمتر
  پیاله ۲۰ بیضی: شش عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر ۲۷ سانتیمتر
  سالاد خوری کوچک بیضی: دوازده عدد با قطر ۱۷ سانتیمتر
  دیس: سه عدد با قطر (۳۶ × ۲) + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتیمتر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۵ سانتیمتر
  بشقاب گود بیضی: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتیمتر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۶۳۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۹ سانتیمتر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۶ سانتیمتر
  قندان با در : یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۱۷۵سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۴۰ سی سی

  1,670,000تومان
 • سرویس چینی زرین ۱۲ نفره

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۷ پارچه وینچی الیسه:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۵۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  پیاله ۲۶ بیضی: یک عدد با قطر ۲۶ سانتیمتر
  پیاله ۲۰ بیضی: شش عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر ۲۷ سانتیمتر
  سالاد خوری کوچک بیضی: دوازده عدد با قطر ۱۷ سانتیمتر
  دیس: سه عدد با قطر (۳۶ × ۲) + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتیمتر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۵ سانتیمتر
  بشقاب گود بیضی: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتیمتر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۶۳۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۹ سانتیمتر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۶ سانتیمتر
  قندان با در : یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۱۷۵سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۴۰ سی سی

  1,450,000تومان
 • سرویس چینی زرین ۱۲نفره طرح الیسه رویال پلاتین درجه یک

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۷ پارچه :

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۵۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  پیاله ۲۶ بیضی: یک عدد با قطر ۲۶ سانتیمتر
  پیاله ۲۰ بیضی: شش عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر ۲۷ سانتیمتر
  سالاد خوری کوچک بیضی: دوازده عدد با قطر ۱۷ سانتیمتر
  دیس: سه عدد با قطر (۳۶ × ۲) + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتیمتر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۵ سانتیمتر
  بشقاب گود بیضی: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتیمتر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۶۳۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۹ سانتیمتر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۶ سانتیمتر
  قندان با در : یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۱۷۵سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۴۰ سی سی

  3,600,000تومان
 • سرویس چینی زرین ۱۲نفره طرح الیسه مهرگان پلاتین درجه عالی

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۷ پارچه وینچی الیسه:

  سوپ خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۵۰۰ سی سی (۲ پارچه)
  پیاله ۲۶ بیضی: یک عدد با قطر ۲۶ سانتیمتر
  پیاله ۲۰ بیضی: شش عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  سالاد خوری بزرگ: یک عدد با قطر ۲۷ سانتیمتر
  سالاد خوری کوچک بیضی: دوازده عدد با قطر ۱۷ سانتیمتر
  دیس: سه عدد با قطر (۳۶ × ۲) + ((۳۶ × ۱) محدب) سانتیمتر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۵ سانتیمتر
  بشقاب گود بیضی: دوازده عدد با قطر ۲۳ سانتیمتر
  بشقاب میوه خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتیمتر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۶۳۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۹ سانتیمتر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۶ سانتیمتر
  قندان با در : یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز: دو عدد با گنجایش ۱۷۵سی سی
  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۴۰ سی سی

  2,800,000تومان