برچسب محصول - گل پامچال 12 نفره

 • سرویس چینی گل پامچال ۱۲ نفره درجه عالی

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۱۰۲ پارچه ایتالیا اف:

  سوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش ۳۰۰۰ سی‌ سی (۲ پارچه)

  سالاد خوری بزرگ:یک عدد با قطر ۲۵سانتی‌متر

  سالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر ۱۴سانتی‌متر

  دیس:سه عدد با قطر (۴۲ × ۱) + (۳۸ × ۲) سانتی‌متر

  بشقاب غذا خوری: هجده عدد با قطر ۲۵ سانتی‌متر

  بشقاب خورش خوری: دوازده عدد با قطر ۲۲سانتی‌متر

  بشقاب میوه خوری: هجده عدد با قطر ۱۹سانتی‌متر

  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۱۰۰ سی سی (۲پارچه)

  فنجان: دوازده عدد با قطر ۸ سانتی‌متر

  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۴ سانتی‌متر

  قندان با در :یک عدد با گنجایش ۳۳۰ سی سی (۲ پارچه)

  شکر ریز:دو عدد با گنجایش ۳۰۰ سی سی

  نمک پاش: شش عدد با گنجایش ۵۵ سی سی

  2,100,000تومان
 • سرویس چینی گل پامچال ۱۲ نفره درجه عالی

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۸ پارچه کواترو:
  سوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش ۲۰۰۰ سی‌ سی (۲ پارچه)
  سالاد خوری بزرگ:دو عدد با قطر ۲۵ سانتی‌متر
  سالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر ۱۵ سانتی‌متر
  دیس:سه عدد با قطر ((۳۶ × ۱) مربع )+ ((۳۸ × ۲) مستطیل) سانتی‌متر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۶ سانتی‌متر
  بشقاب خورش خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتی‌متر
  بشقاب میوه خوری: هجده عدد با قطر ۱۹سانتی‌متر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۰۰۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۸ سانتی‌متر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۳ سانتی‌متر
  قندان با در :یک عدد با گنجایش ۱۵۰ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز:دو عدد با گنجایش ۱۶۵ سی سی
  نمک پاش:شش عدد با گنجایش ۱۵ سی سی
  لیوان ماگ:یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی
  2,000,000تومان
 • سرویس چینی گل پامچال ۱۲ نفره درجه یک

  0 out of 5

  گل پامچال

  سری ایتالیا اف

  • سرویس چینی ۱۰۲ پارچه کامل گل پامچال

  • ۱۲ نفره
  • درجه: عالی
  • کد کالا: ۴۷۳۸
  1,890,000تومان
 • سرویس چینی گل پامچال ۱۲ نفره درجه یک

  0 out of 5

  توضیحات محصول

  ترکیب سرویس ۹۸ پارچه کواترو:
  سوپ خوری با در:یک عدد با گنجایش ۲۰۰۰ سی‌ سی (۲ پارچه)
  سالاد خوری بزرگ:دو عدد با قطر ۲۵ سانتی‌متر
  سالاد خوری کوچک: دوازده عدد با قطر ۱۵ سانتی‌متر
  دیس:سه عدد با قطر ((۳۶ × ۱) مربع )+ ((۳۸ × ۲) مستطیل) سانتی‌متر
  بشقاب غذا خوری: دوازده عدد با قطر ۲۶ سانتی‌متر
  بشقاب خورش خوری: دوازده عدد با قطر ۲۰ سانتی‌متر
  بشقاب میوه خوری: هجده عدد با قطر ۱۹سانتی‌متر
  قوری چای خوری با در: یک عدد با گنجایش ۱۰۰۰ سی سی (۲پارچه)
  فنجان: دوازده عدد با قطر ۸ سانتی‌متر
  نعلبکی: دوازده عدد با قطر ۱۳ سانتی‌متر
  قندان با در :یک عدد با گنجایش ۱۵۰ سی سی (۲ پارچه)
  شکر ریز:دو عدد با گنجایش ۱۶۵ سی سی
  نمک پاش:شش عدد با گنجایش ۱۵ سی سی
  لیوان ماگ:یک عدد با گنجایش ۲۹۵ سی سی
  1,800,000تومان