فهرست بستن

سرویس چینی لورین قالب سناتور طرح گلبهار فیروزه ۲۹ پارچه

توضیحات محصول

ترکیب سرویس۲۹ پارچه: 

بشقاب تخت ۲۱: ۶ عدد
بشقاب تخت ۲۷ :۶ عدد‌
بشقاب گود ۲۱ :۶عدد
کاسه ۱۲: ۶ عدد
کاسه ۲۳ : ۱ عدد
نمکدان : ۲ عدد
سس خوری : ۱عدد
دیس ۱۴ : ۱ عدد

۱,۰۵۰,۰۰۰تومان

توضیحات بیشتر