فهرست بستن

سرویس ۱۲۶پارچه چینی لورین ۱۸نفر غذاخوری ۱۲نفر صبحانه خوری

توضیحات محصول

ترکیب سرویس ۱۲۶پارچه چینی لورین
پلوخوری ۱۸عدد
خورشت خوری ۱۸ عدد
پیش دستی ۱۸ عد
پیاله ماست ۱۸عدد
دیس بزرگ ۳عدد
دیس کوچک ۲عدد
فنجان + نعلبکی ۱۲+۱۲ عدد
کاسه آبگوشت ۶عدد
سوپ خوری + درب ۱+۱
قندان +درب ۲+۲
سس خوری ۳عدد
نمکپاش ۶عدد
سالاد بزرگ ۲عدد

۴,۵۰۰,۰۰۰تومان

توضیحات بیشتر