فهرست بستن

سرویس ۸۷ پارچه چینی لورین طرح کاملیا پلاتین

توضیحات محصول

ترکیب سرویس۸۷ پارچه

بشقاب تخت ۱۹ : ۶ عدد
بشقاب تخت ۲۱: ۱۲ عدد
بشقاب تخت ۲۷ :۱۲عدد‌
بشقاب گود ۲۱ :۱۲عدد
کاسه ۱۲: ۱۲ عدد
کاسه ۲۳ : ۱ عدد
نمکدان : ۶ عدد
سس خوری : ۲ عدد
دیس ۱۴ : ۲ عدد
دیس ۱۲ : ۱ عدد
فنجان : ۶ عدد
نعلبکی : ۶ عدد
سوپ خوری + درب : ۲ عدد
قندان + درب : ۴ عدد
قوری +درب : ۲ عدد
قاب گرد سایز ۳۶ : ۱عدد
مجموع : ۸۷

۳,۳۰۰,۰۰۰تومان

توضیحات بیشتر